Christelijk College Zeist; Studio Skez onderzoekt de kansen en mogelijkheden van een compleet dakLAB.

Na de meervoudige selectie, heeft de directie van het Christelijk College Zeist aan Studio Skez de opdracht gegeven om hun ideën over het omturnen van 2000 m2 schooldak in een groot, buitenlucht, duurzaamheidslokaal verder uit te werken. Voorstellen voor eigen groentenkassen, waterlopen, zonne- en windenergie, ruimte voor onderwijs- en duurzaamheid experimenten etc etc, zullen samen met leerlingen, docenten, inspirators en uitvoerende partijen, dit jaar verder worden uitgewerkt. Realisatie 2018/2019.