Conpaxx Park 15 Oosterhout

Voor deze producent van duurzame voedingsverpakkingen, zullen wij deinrichting van het 800 m2 groot kantoordeel van de nieuwbouw op Park 15 bij Oosterhout begeleiden en uitvoeren.


Voor de daadwerkelijk bouw van deze nieuwbouw met grootschalige productie- en opslagfaciliteiten, zullen we samen met hen een nieuw kantoorconcept ontwikkelen met een mix van open en gesloten kantoorruimten. Naast de receptie, kleedruimten en overige ondersteunende functies, kijken we ook naar de multifunctionaliteit van de kantine als presentatieruimte en als aanlandwerkplekken voor de buitendienst. De daadwerkelijke uitvoering van dit project zal medio 2019 plaatsvinden.