Maastricht UMC+

De verwachting is dat zeer binnenkort, op basis van een uitgebreid onderzoek, groen licht zal worden gegeven voor de pilot; ‘de behandelkamer van de toekomst’. Dat betekent dat begin 2018 op basis van onze ontwerpen, een drietal behandelkamers opnieuw worden ingericht. We hebben ontwerpen gemaakt die zowel de beleving van de patiënt (en zijn familie) respecteren als de functionele eisen van de medische staf waarborgen. Juist zonder kennis en ervaring op het gebied van deze specifieke medische omgeving konden we buiten de spreekwoordelijk doos denken. Door het gebruik en de ervaringen over een langere periode te monitoren, zal er kennis worden opgedaan om op enig moment de herinrichting en het gebruik van behandelkamers op een grotere schaal uit te rollen.