Broeckland College Breukelen

Plan; april 2015

Projectomschrijving;

Voor het bestaande zorg- en welzijn lokaal is een inrichtingsconcept neergelegd waarin de veschillende aspecten van dit profiel (oa gezichtsverzorging, koken, kapper etc) aan de leerlingen kan worden onderwezen. In voor leerlingen en docenten herkenbare wereld wordt de dagelijkse realiteit van het te onderwijzen onderdeel maximaal nagebootst. Het lokaal wordt als het ware omgevormd tot een straat met winkel en bedrijfspanden met onderwijspleinen daartussen.