Lelypark Wieringerwerf, woonzorggroep

Plan; november 2015

Projectomschrijving;

Voor een drietal woonzorggroepen in woongebouw Lelypark, heeft studio SKEZ een studie gemaakt naar ruimtelijke- en interieuringrepen die de dementerende bewoners juist ondersteunen bij hun ziektebeeld. Veel aandacht is daarbij nodig voor de verandering van de zintuigelijke ervaringen en de verandering van het korte termijn geheugen.

Zo kan met kleur- en materiaalgebruik de orientatie worden verbeterd en kunnen kleine zithoekjes zeer specifiek worden ingericht om activiteiten aan te moedigen. De omgeving moet meer doen dan compenseren voor beperkingen, essentieel is dat de sociale en materiele omgeving ook mensen op een positieve manier aanspreekt op hun mogelijkheden, interesses en waarden. Een prikkelrijke (maar overzichtelijke) omgeving, waar uiteenlopende vormen van activiteit mogelijk zijn, ondersteund en aangemoedigd door de begeleidende hulpverleners, is een omgeving die kansen biedt aan zijn bewoners om de eigen sociale persona in stand te houden.

In dit project zullen de grote bouwkundige ingrepen en het interieurontwerp zo optimaal mogelijk worden geintegreerd. Een dementievriendelijke omgeving bestaat niet uit geisoleerde maatregelen maar deze moeten met andere factoren begrepen worden en slechts hun waarde bewijzen wanneer ze coherent opgaan in werking en zorgvisie.