ROCvA Tempelhofstraat: Studio Skez levert kantooromgeving op

Na een korte bouw- en inrichtingsperiode heeft Studio SKEZ in april 2017 de nieuwe kantooromgeving voor de directie en haar ondersteunende diensten opgeleverd. Op basis van het principe Activity Based Working wordt er nu gewerkt in de verschillende hot, medium en cold zones. In de recente evaluatie kwam naar voren dat het beoogde doel; meer communicatie tussen de verschillende afdelingen, ten opzichte van de oude situatie met cellenkantoren, zeer geslaagd is. Met mooi weer wordt nu zelfs de buitentuin gebruikt om met elkaar te werken en te overleggen!