ROC van Amsterdam, Tempelhofstraat 3e verdieping

Er zijn door ons twee nieuwe invullingen geschetst voor de 3e verdieping. Het eerste deel voorziet in de behoefte voor een zevental klaslokalen en een tweetal onderwijspleinen die door verschillende opleidingen van deze locatie zullen worden gebruikt. Uitgangspunt is zoveel mogelijk daglicht en zicht (veiligheid) in deze onderwijsruimten. Aanpalend aan deze hybride onderwijszone, zal een praktijkruimte voor de opleiding installatietechniek worden ingericht. Deze ruimte dient voor het onderwijzen van allerlei technieken, zoveel als mogelijk gelijkend op de praktijk en op een aantrekkelijke en verleidelijke wijze als ware het een toonzaal voor open dagen.